În atenţia distribuitorilor de serviciu de programe

10 august 2015

În atenția tuturor radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii aflați sub jurisdictia Republicii Moldova.

NOTIFICARE

Prin prezenta, “General Media Group” SRL, deținătoarea Licențelor de emisie a posturilor de televiziune “Prime” si “Canal 3”, vă informează că UEFA a oferit companiei „General Media Group” SRL drepturi exclusive la difuzarea meciurilor din UEFA Champions League pentru perioada anilor 2015-2018 pe teritoriul Republicii Moldova.

Difuzarea meciurilor de fotbal, inclusiv secvenţelor de scurtă durată şi imaginilor (fotocadru) ale meciurilor din Champions League SRL în format de TV, Internet şi mobil poate fi realizat exclusiv de către „General Media Group” SRL.

Începînd cu 11 august 2015, postul de televiziune „Canal 3” va difuza în direct, în eter şi în reţelele de cablu a partidelor din Liga Campionilor, iar semifinalele și finala vor fi difuzate de postul de televiziune „Prime”.

Potrivit art. 28 Legii nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe sînt permise fără consimţămîntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor şi fără plata vreunei remuneraţii următoarele acţiuni:

c) reproducerea şi distribuirea în presă, comunicarea publică sau punerea la dispoziţia publicului în regim interactiv a articolelor publicate legal cu privire la subiectele de actualitate economică, politică ori religioasă sau a unor opere radiodifuzate ori televizate, sau a altor obiecte protejate de acelaşi caracter ori aduse la cunoştinţa publică în regim interactiv în cazurile în care astfel de utilizări nu sînt interzise în mod expres şi dacă se indică sursa şi numele autorului.

d) utilizarea operelor sau a altor obiecte protejate pentru relatarea evenimentelor curente, în măsura justificată de scopul de informare şi cu condiţia să fie indicată sursa şi numele autorului, exceptînd cazurile în care acest lucru este imposibil;

În conformitate cu prevederile art. 11, 28, 32, 36, 52 Legii nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, art. 18 Codul Audiovizualului, „General Media Group” SRL permite tuturor radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova difuzarea fragmentelor cu durata de pînă la un minut, şi imaginilor (fotocadru) meciurilor din UEFA Champions League pentru perioada 2015-2018 în format de TV, Internet şi mobil difuzate de postul Canal 3, doar cu utilizarea siglei “Canal 3”.

În conformitate cu prevederile art. 11, 28, 32, 36, 52 Legii nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, art. 18 Codul Audiovizual, „General Media Group” SRL permite tuturor distribuitorilor de serviciu aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova difuzarea fragmentelor cu durata de pînă la un minut, şi imaginilor (fotocadru) a meciurilor din UEFA Champions League pentru perioada 2015-2018 în format de TV, Internet şi mobil difuzate de postul “Canal 3”, doar cu utilizarea siglei “Canal 3”.

Se va considera încălcarea drepturilor exclusive a „General Media Group” SRL retransmiterea, preluarea, alte modificări, inclusiv reproducerea meciurilor, secvențelor de scurtă durată sau a imaginilor (fotocadru) meciurilor din UEFA de la alte mijloace de informare sau radiodifuzori străini pe teritoriul Republicii Moldova (TV, Internet, mobil).

Conform art. 54 Legea nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, încălcarea drepturilor garantate prin lege, atrage răspundere civilă, contravenţională sau penală.

În cazul depistării oricarei încălcări cu privire la drepturile exclusive asupra UEFA Champions League, „General Media Group” SRL își rezervă dreptul de a-și apăra interesele în instanța de judecată, inclusiv prin sesizarea autorităţilor competente pentru aplicarea măsurilor și procedurilor stabilite de legislaţia în vigoare.